Ime podjetja
AC Podrzavnik s.p.
AC Podrzavnik Muta
Sedež podjetja
Mariborska cesta 15
2366 Muta
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 87 61 000
Faks:
+386 2 87 61 013
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice