Ime podjetja
AC PODRZAVNIK s.p., VW zastopnik
Sedež podjetja
Mariborska cesta 15
SLO-2366 Muta
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 87 61 000
Faks:
+386 2 87 61 013
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: